Welkom bij Timiq!

Timiq is een professioneel testbureau voor intelligentieonderzoek bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar in de provincies Groningen en Drenthe. Door middel van intelligentieonderzoek kan op betrouwbare wijze inzicht worden verkregen in de capaciteiten van uw kind of leerling.

Het komt regelmatig voor dat ouders of school zorgen of twijfels hebben rondom het functioneren van een kind. Het kan daarbij gaan om zorgen over het leren, zoals problemen met concentratie of motivatie of het hebben van een leerachterstand. Maar het kan ook gaan om zorgen over het welbevinden van het kind. In dat geval kan er sprake zijn van (toenemende) gedragsproblemen, een verdrietige indruk maken, lichamelijke klachten, niet naar school willen etc. Een intelligentieonderzoek kan in deze situaties meer duidelijkheid geven over eventuele onderliggende problemen.

Het intelligentieonderzoek wordt bij voorkeur afgenomen in een voor het kind vertrouwde omgeving. Dat kan zijn op de school van het kind of, als de omstandigheden daarvoor voldoende zijn, bij het kind thuis. Het is uiteraard ook altijd mogelijk om het onderzoek af te nemen op onze locaties in Zuidlaren of Norg.